ΗΡΥ 605Αρχιτεκτονική Παράλληλων και Κατανεμημένων Υπολογιστών (Συνδιδασκόμενο με το ομώνυμο προπτυχιακό μάθημα)
ΗΡΥ 606 Υλοποίηση Ενσωματωμένων Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
ΗΡΥ 609Προχωρημένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
ΗΡΥ 611 Σχεδίαση και Προγραμματισμός Εξειδικευμένων Αρχιτεκτονικών Υπολογιστών (Συνδιδασκόμενο με το ομώνυμο προπτυχιακό μάθημα)
ΗΡΥ 613Αναδιατασσόμενα Ψηφιακά Συστήματα (Συνδιδασκόμενο με το ομώνυμο προπτυχιακό μάθημα)