Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τόσο προπτυχιακά όσο και μεταπτυχιακά μαθήματα.

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • ΗΡΥ 101: Λογική σχεδίαση
 • ΗΡΥ 201: Ψηφιακοί Υπολογιστές
 • ΗΡΥ 203: Προχωρημένη Λογική Σχεδίαση
 • ΗΡΥ 302: Οργάνωση Υπολογιστών
 • ΗΡΥ 411: Ενσωματωμένα Συστήματα Μικροεπεξεργαστών
 • ΗΡΥ 415: Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • ΗΡΥ 417: Υλοποίηση Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
 • ΗΡΥ 418: Αρχιτεκτονική Παράλληλων και Κατανεμημένων Υπολογιστών

Μεταπτυχιακά Μαθήματα


 1. Ψηφιακά συστήματα ΙΙΙ
 2. Ηλεκτρονικές διατάξεις και μετρήσεις
 3. Τηλεπικοινωνιακή ηλεκτρονική
 4. Ανάλυση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με υπολογιστή
 5. Αξιοπιστία συστημάτων
 6. Σχεδίαση συστημάτων VLSI