Στοιχεία Επικοινωνίας

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Διευθυντής Αν. Καθ. Σωτήριος Ιωαννίδης

Email:  sotiris@ece.tuc.gr

Τηλέφωνο: +30 2821037344, +302821037547

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών

Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη

73100 Χανιά


Θέση στο χάρτη: