Στοιχεία Επικοινωνίας

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Διευθυντής Καθ. Διονύσιος Πνευματικάτος

Email:  pnevmati@ece.tuc.gr

Τηλέφωνο: 2821037344, 2821037547

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών

Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη

73100 Χανιά


Θέση στο χάρτη: