Διευθυντής

Αν. Καθ. Σωτήριος Ιωαννίδης

B.Sc. Πανεπιστήμιο Κρήτης 1994, M.Sc. Πανεπιστήμιο Κρήτης 1996, M.Sc. University of Rochester, ΗΠΑ 1998, Ph.D. University of Pennsylvania 2005 

Email: sotiris@ece.tuc.gr

Τηλέφωνο: +302821037344

Μέλη ΔΕΠ

Καθ. Απόστολος Δόλλας

B.Sc. University of Illinois at Urbana Champaign, ΗΠΑ, 1982. M.Sc. University of Illinois at Urbana Champaign, ΗΠΑ, 1984. Ph.D. University of Illinois at Urbana Champaign, ΗΠΑ, 1987.

Email: dollas@ece.tuc.gr

Τηλέφωνο: +302821037228

Πρώην Μέλη

Αν. Καθ. Ιωάννης Παπαευσταθίου (2006 - 2018 τώρα στο ΑΠΘ)

B.Sc. Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1996. M.Sc. Harvard University, ΗΠΑ, 1997. Ph.D. University of Cambridge, Μεγάλη Βρετανία, 2001

 

Καθ. Διονύσιος Πνευματικάτος (2000 - 2019 τώρα στο ΕΜΠ)

B.Sc. Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1989.M.Sc. University of Wisconsin, Madison, ΗΠΑ, 1991.Ph.D. University of Wisconsin, Madison, ΗΠΑ, 1995.