Διευθυντής

Καθ. Διονύσιος Πνευματικάτος

B.Sc. Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1989.M.Sc. University of Wisconsin, Madison, ΗΠΑ, 1991.Ph.D. University of Wisconsin, Madison, ΗΠΑ, 1995.

Email: pnevmati@ece.tuc.gr

Τηλέφωνο: 2821037344, 2821037547

Μέλη ΔΕΠ

Καθ. Απόστολος Δόλλας

B.Sc. University of Illinois at Urbana Champaign, ΗΠΑ, 1982. M.Sc. University of Illinois at Urbana Champaign, ΗΠΑ, 1984. Ph.D. University of Illinois at Urbana Champaign, ΗΠΑ, 1987.

Email: dollas@ece.tuc.gr

                        Τηλέφωνο: 2821037228

Πρώην Μέλη

Αν. Καθ. Ιωάννης Παπαευσταθίου (2006 - 2018 τώρα στο ΑΠΘ)

B.Sc. Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1996. M.Sc. Harvard University, ΗΠΑ, 1997. Ph.D. University of Cambridge, Μεγάλη Βρετανία, 2001