• Δρ. Νικόλαος Αλαχιώτης
  • Δρ. Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος
  • Δρ. Δημήτριος Θεοδορόπουλος