Στοιχεία Επικοινωνίας

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών

Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη

73100 Χανιά


Θέση στο χάρτη: